ရပ္ကြက္ထဲမွအလြဲမ်ား – ကိုေရႊထူး(ျပည္)

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – ရပ္ကြက္ထဲမွအလြဲမ်ား
ေရးသားသူ – ကိုေရႊထူး(ျပည္)
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း ၊ ရုပ္ျပ

ကၽြန္မကမၻာျပိဳေသာအခါ.. (လမင္းမိုမို)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္မကမၻာျပိဳေသာအခါ..
ေရးသားသူ – လမင္းမိုမို
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

အရွင္လတ္လတ္ေျမမ်ိဳခံရသူမ်ား (ေမာင္ခိုင္ခန္.)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – အရွင္လတ္လတ္ေျမမ်ိဳခံရသူမ်ား
ေရးသားသူ – ေမာင္ခိုင္ခန္.
အမ်ိဳးအစား – ဗဟုသုတ

ေမွာင္မိုက္ေသာေန.ရက္မ်ား (လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေမွာင္မိုက္ေသာေန.ရက္မ်ား
ေရးသားသူ – လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ေဒါက္တာလြမ္းေ၀ (ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေဒါက္တာလြမ္းေ၀
ေရးသားသူ – ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္
credit – nyisay.com

ကမၻာၾကီးရဲ. မနက္ျဖန္ (ေက်ာ္၀င္း)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကမၻာၾကီးရဲ. မနက္ျဖန္
ေရးသားသူ – ေက်ာ္၀င္း
အမ်ိဳးအစား – ဗဟုသုတ ၊ အက္ေဆး ၊ ေဆာင္းပါး