မနက္ျဖန္စစ္တမ္း – ေမာင္လွမ်ိဳး (ခ်င္းေခ်ာင္းျခံ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – မနက္ျဖန္စစ္တမ္း
ေရးသားသူ – ေမာင္လွမ်ိဳး (ခ်င္းေခ်ာင္းျခံ)
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

သူမို႔…. အသည္းကိုခြဲရက္တယ္ (မမသဒၵါေမာင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – သူမို႔ အသည္းကိုခြဲရက္တယ္
ေရးသားသူ – မမသဒၵါေမာင္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ကၽြန္မကအဂၤလိပ္မွ မဟုတ္တာေမာင္ (အၾကည္ေတာ္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္မကအဂၤလိပ္မွ မဟုတ္တာေမာင္
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ေရစက္တို႔သည္လည္း…တစ္ခါတစ္ရံ မဆံုဆည္းသာ… (လမင္းမိုမို)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရစက္တို႔သည္လည္း…တစ္ခါတစ္ရံ မဆံုဆည္းသာ…
ေရးသားသူ – လမင္းမိုမို
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

မင္းရဲ.အနမ္းေတြၾကားမွာ င့ါဘဝကိုပံုေပးမယ္ (ရွင္ျမတ္ႏိုး)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – မင္းရဲ.အနမ္းေတြၾကားမွာ င့ါဘဝကိုပံုေပးမယ္
ေရးသားသူ – ရွင္ျမတ္ႏိုး
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ျခေသၤ့အလည္လာတဲ့ည (မင္းခိုက္စိုးစန္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ျခေသၤ့အလည္လာတဲ့ည
ေရးသားသူ – မင္းခိုက္စိုးစန္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳတို