ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ဂါလီဗားအိပ္မက္ (တာရာမင္းေဝ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဂါလီဗားအိပ္မက္
ေရးသားသူ – တာရာမင္းေဝ
အမ်ိဳးအစား –

ေလာကီပညာ ပေဒသာက်မ္း (ဆုထူးပန္ဦးေက်ာ္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေလာကီပညာ ပေဒသာက်မ္း
ေရးသားသူ – ဆုထူးပန္ဦးေက်ာ္
အမ်ိဳးအစား – ဗဟုသုတ

အမ်ိဳးသားေတြ လိုခ်င္တာက Sex အမ်ိဳးသမီးေတြ လိုအပ္တာက Love (ေဒါက္တာမိုလာ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – အမ်ိဳးသားေတြ လိုခ်င္တာက Sex အမ်ိဳးသမီးေတြ လိုအပ္တာက Love
ေရးသားသူ – ေဒါက္တာမိုလာ
အမ်ိဳးအစား – က်န္းမာေရး

ဟယ္ရီေပၚတာႏွင့္မိစၦာခန္းေဆာင္ (မင္းခိုက္စိုးစန္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဟယ္ရီေပၚတာႏွင့္မိစၦာခန္းေဆာင္
ေရးသားသူ – မင္းခိုက္စိုးစန္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္

 

 

နာမက်န္းသည္ အိုႏွင္းဆီ – မိုးမိုး(အင္းလ်ား)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – နာမက်န္းသည္ အိုႏွင္းဆီ
ေရးသားသူ – မိုးမိုး(အင္းလ်ား)
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္