ၾကိဳးစင္ေပၚမွေက်ာက္ရိမ္း (ေက်ာ္ျမသန္း)

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – ၾကိဳးစင္ေပၚမွေက်ာက္ရိမ္း
ေရးသားသူ – ေက်ာ္ျမသန္း
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ရင္ေတြအရမ္းခုန္ပါတယ္ (မမသဒၵါေမာင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ရင္ေတြအရမ္းခုန္ပါတယ္
ေရးသားသူ – မမသဒၵါေမာင္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ျဂိဳလ္ေမႊတဲ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ (တကၠသိုလ္ေန၀င္း)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ျဂိဳလ္ေမႊတဲ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ေန၀င္း
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္

၀ီရိယကိုထူ ဥာဏ္ႏွင့္ခ်ဴ ကံကေဖးမသူ (ေဒါက္တာလွေဘ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ၀ီရိယကိုထူ ဥာဏ္ႏွင့္ခ်ဴ ကံကေဖးမသူ
ေရးသားသူ – ေဒါက္တာလွေဘ
အမ်ိဳးအစား – အထၳဳပၸတၱိ