ျမတ္ဗုဒၶ၏ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ျမင့္မားေရးတရား (ဆန္းလြင္)

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – ျမတ္ဗုဒၶ၏ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ျမင့္မားေရးတရား
ေရးသားသူ – ဆန္းလြင္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာေရး

ႏွလံုးေသြးနဲ.မွုန္းျခယ္တဲ့သစ္ပင္ (ၾကယ္စင္မွဴးေ၀)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ႏွလံုးေသြးနဲ.မွုန္းျခယ္တဲ့သစ္ပင္
ေရးသားသူ – ၾကယ္စင္မွဴးေ၀
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

မေန.ကအြန္လိုင္းေပၚမွာ ေတြ.ခဲ့ၾကတယ္ ႏွင့္ အျခားခ်စ္ျခင္းဖြဲ.ကဗ်ာမ်ား (ႏြယ္ဦးလွိုင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – မေန.ကအြန္လိုင္းေပၚမွာ ေတြ.ခဲ့ၾကတယ္ ႏွင့္ အျခားခ်စ္ျခင္းဖြဲ.ကဗ်ာမ်ား
ေရးသားသူ – ႏြယ္ဦးလွိုင္
အမ်ိဳးအစား – ကဗ်ာ

ဆရာ၀န္မ်ားညႊန္ျပသည့္ အိမ္တြင္းေဆးကုသနည္းမ်ား – ဦးလွျမင့္(ဂႏၶမာ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဆရာ၀န္မ်ားညႊန္ျပသည့္ အိမ္တြင္းေဆးကုသနည္းမ်ား
ေရးသားသူ – ဦးလွျမင့္(ဂႏၶမာ)
အမ်ိဳးအစား – က်န္းမာေရး