ရင္ကိုပစ္ခြင္းခဲ့ေသာ္လည္း (မမသဒၵါေမာင္)

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – ရင္ကိုပစ္ခြင္းခဲ့ေသာ္လည္း
ေရးသားသူ – မမသဒၵါေမာင္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

အနက္ေရာင္ မရဏေဖာင္ (တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – အနက္ေရာင္ မရဏေဖာင္
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္
အမ်ိဳးအစား – သိုင္း

ရတနာျမစ္ႏွင့္ထူးဆန္းေသာေၾကာင္နက္မ်ား (ကိုပိုက္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ရတနာျမစ္ႏွင့္ထူးဆန္းေသာေၾကာင္နက္မ်ား
ေရးသားသူ – ကိုပိုက္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ျပိတၱာဘ၀ႏွင့္ ေနာက္ခံဇာတ္လမ္းမ်ား (ပန္းခ်ီမ်ိဳးမာန္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ျပိတၱာဘ၀ႏွင့္ ေနာက္ခံဇာတ္လမ္းမ်ား
ေရးသားသူ - ပန္းခ်ီမ်ိဳးမာန္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာေရး ၊ ရုပ္ျပ

ကိုယ့္ေထာင္ေခ်ာက္ ကိုယ္ျပန္မိ (တကၠသိုလ္တင္ျမင့္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကိုယ့္ေထာင္ေခ်ာက္ ကိုယ္ျပန္မိ
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္တင္ျမင့္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

 

ခ်စ္သူလုဘက္တို.ရဲ. ေလးေတာ္တင္ခန္း (ပဥၥမံဒီရိုင္း)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ခ်စ္သူလုဘက္တို.ရဲ. ေလးေတာ္တင္ခန္း
ေရးသားသူ – ပဥၥမံဒီရိုင္း
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္