ပုဂၢိဳလ္ထူး ေစာင္မသူ (သင္တိုင္းညိဳ)

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – ပုဂၢိဳလ္ထူး ေစာင္မသူ
ေရးသားသူ – သင္တိုင္းညိဳ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ေၾကးနီေရာင္အခ်စ္ႏွင့္ ၀တၱဳတိုမ်ား (ျမသန္းတင့္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေၾကးနီေရာင္အခ်စ္ႏွင့္ ၀တၱဳတိုမ်ား
ေရးသားသူ – ျမသန္းတင့္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ျမန္မာယဥ္ေက်းမွုႏွင့္က်င့္၀တ္ – ေမာင္အံ့(မဟာ၀ိဇၨ-ဘံုေဘ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာယဥ္ေက်းမွုႏွင့္က်င့္၀တ္
ေရးသားသူ – ေမာင္အံ့(မဟာ၀ိဇၨာ-ဘံုေဘ)
အမ်ိဳးအစား – က်မ္း ၊ သုေတသန

ဒုစရိုက္မွတ္တမ္းၾကီး (တကၠသိုလ္တင္ျမင့္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဒုစရိုက္မွတ္တမ္းၾကီး
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္တင္ျမင့္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္