မင္းရဲ.အနမ္းေတြၾကားမွာ င့ါဘဝကိုပံုေပးမယ္ (ရွင္ျမတ္ႏိုး)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – မင္းရဲ.အနမ္းေတြၾကားမွာ င့ါဘဝကိုပံုေပးမယ္
ေရးသားသူ – ရွင္ျမတ္ႏိုး
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ျခေသၤ့အလည္လာတဲ့ည (မင္းခိုက္စိုးစန္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ျခေသၤ့အလည္လာတဲ့ည
ေရးသားသူ – မင္းခိုက္စိုးစန္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳတို

ကၽြန္ရုပ္မ (စစ္ကိုင္းဦးဘိုးသင္း)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္ရုပ္မ
ေရးသားသူ – စစ္ကိုင္းဦးဘိုးသင္း
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ေနရထားနဲ႔ႏွင္းျပသာဒ္ဆီ (လေရာင္က်ဴးရင့္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေနရထားနဲ႔ႏွင္းျပသာဒ္ဆီ
ေရးသားသူ – လေရာင္က်ဴးရင့္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ဆီးရီးယားအာဆတ္မင္းဆက္ပ်က္သုဥ္းျခင္း (ဇင္သန္႔)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဆီးရီးယားအာဆတ္မင္းဆက္ပ်က္သုဥ္းျခင္း
ေရးသားသူ – ဇင္သန္႔
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္

ဘဝခ်မ္းသာေရး (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဘဝခ်မ္းသာေရး
ေရးသားသူ – ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာေရး ၊ ေဆာင္းပါး