မ်က္လံုးရိုင္း (လေရာင္က်ဴးရင့္)

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – မ်က္လံုးရိုင္း
ေရးသားသူ – လေရာင္က်ဴးရင့္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ေဒါက္တာလြမ္းေ၀ (ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေဒါက္တာလြမ္းေ၀
ေရးသားသူ – ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္
credit – nyisay.com

ကမၻာၾကီးရဲ. မနက္ျဖန္ (ေက်ာ္၀င္း)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကမၻာၾကီးရဲ. မနက္ျဖန္
ေရးသားသူ – ေက်ာ္၀င္း
အမ်ိဳးအစား – ဗဟုသုတ ၊ အက္ေဆး ၊ ေဆာင္းပါး

သားရဲတြင္းမွ ငရဲည ႏွင့္ ရင္သိမ့္ဖို (စာေရးဆရာမ်ား)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – သားရဲတြင္းမွ ငရဲည ႏွင့္ ရင္သိမ့္ဖို
ေရးသားသူ – စာေရးဆရာမ်ား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ဓားတစ္ရာ ေၾကြပန္းခ်ီ (တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္) စာစဥ္ ၃ + စာစဥ္ ၄(ဇာတ္သိမ္း)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဓားတစ္ရာ ေၾကြပန္းခ်ီ
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္
အမ်ိဳးအစား – သိုင္း

 

 

ဓားတစ္ရာ ေၾကြပန္းခ်ီ (တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္) – စာစဥ္ ၁+ ၂

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဓားတစ္ရာ ေၾကြပန္းခ်ီ
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္
အမ်ိဳးအစား – သိုင္း