တံလ်ွပ္ကိုမွ ေရထင္ (မမသဒၵါေမာင္)

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – တံလ်ွပ္ကိုမွ ေရထင္
ေရးသားသူ – မမသဒၵါေမာင္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

စိတ္ပညာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား (ဦးေအးေမာင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – စိတ္ပညာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား
ေရးသားသူ – ဦးေအးေမာင္
အမ်ိဳးအစား –

ရင္ခုန္သံမ်ားရဲ.အမိန္႔ (လေရာင္က်ဴးရင့္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ရင္ခုန္သံမ်ားရဲ.အမိန္႔
ေရးသားသူ – လေရာင္က်ဴးရင့္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

နတ္သားအိပ္ေဆးခတ္ထားတဲ့ညေနခင္း (မယ္မင္းဘံု)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – နတ္သားအိပ္ေဆးခတ္ထားတဲ့ညေနခင္း
ေရးသားသူ – မယ္မင္းဘံု
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ကၽြန္းေစာင့္သခင္ နတ္ေစာင္းရွင္ ဦးရွင္ၾကီး (ဓႏုတ္ကိုကိုေဇာ္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္းေစာင့္သခင္ နတ္ေစာင္းရွင္ ဦးရွင္ၾကီး
ေရးသားသူ – ဓႏုတ္ကိုကိုေဇာ္
အမ်ိဳးအစား – ဗဟုသုတ

ဆြစ္ဇာလန္ဘဏ္ ႏွင့္ ေငြမဲမ်ား (ဇင္သန္႔)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဆြစ္ဇာလန္ဘဏ္ ႏွင့္ ေငြမဲမ်ား
ေရးသားသူ – ဇင္သန္႔
အမ်ိဳးအစား – စီးပြားေရး ၊ ဗဟုသုတ