အဖိုးတန္ဆံုးဘ၀ပညာ တကၠသုိလ္အဘိဓမၼာ အတြဲ ၁၊၂၊၃ ေပါင္းခ်ဳပ္ ( ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – အဖိုးတန္ဆံုးဘ၀ပညာ တကၠသုိလ္အဘိဓမၼာ အတြဲ ၁၊၂၊၃ ေပါင္းခ်ဳပ္
ေရးသားသူ – ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္
အမ်ိဳးအစား – ဗဟုသုတ

ခ်စ္ၾကိဳး ခိုင္ခိုင္ခ်ည္ (လမင္းမိုမို)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ခ်စ္ၾကိဳး ခိုင္ခိုင္ခ်ည္
ေရးသားသူ – လမင္းမိုမို
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ေစ်းေရာင္းရင္းပါရမီျဖည့္မယ္ (အရွင္ေဆကိႏၵ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေစ်းေရာင္းရင္းပါရမီျဖည့္မယ္
ေရးသားသူ – အရွင္ေဆကိႏၵ
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာေရး

ကုိးကြယ္ရာအမွန္သရဏံ ပံုျပသရဏဂံု (လင္းသက္ခိုင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကုိးကြယ္ရာအမွန္သရဏံ ပံုျပသရဏဂံု
ေရးသားသူ – လင္းသက္ခိုင္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာေရး

အိမ္ရွင္မတိုင္းအတြက္ သက္သာေခၽြတာ ဟင္းခ်က္နည္းပေဒသာ – မိန္မိန္(လသာ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – အိမ္ရွင္မတိုင္းအတြက္ သက္သာေခၽြတာ ဟင္းခ်က္နည္းပေဒသာ
ေရးသားသူ – မိန္မိန္(လသာ)
အမ်ိဳးအစား – ဗဟုသုတ ၊ ဟင္းခ်က္နည္း

တိမ္တိုက္တိုင္းမွာေငြေရာင္အနားသတ္ရွိတယ္ – ရွင္မိုး(ေဆးတကၠသိုလ္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – တိမ္တိုက္တိုင္းမွာေငြေရာင္အနားသတ္ရွိတယ္
ေရးသားသူ – ရွင္မိုး(ေဆးတကၠသိုလ္)
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးနည္း လမ္းညႊန္

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးနည္း လမ္းညႊန္
ေရးသားသူ –
အမ်ိဳးအစား – လမ္းညႊန္ ၊ ဗဟုသုတ