ေက်ာ္စြာ၁၀၀ (best quality typing pdf small size)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေက်ာ္စြာ ၁၀၀

ေရးသားသူ – ေဒါက္တာသန္းထြန္း

အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္

 

ေပးပို႔သူ – kokogyi14@bk.ru

 

အစၥလာမ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း

Published by:

စာအုပ္အမည္ – အစၥလာမ္သည္ ဤသို႔တည္း
ေရးသားသူ – ဝါးခယ္မေမာင္မင္းႏိုင္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာေရး

အစၥလာမ္သည္ ဤသို႔တည္း (ဝါးခယ္မေမာင္မင္းႏိုင္) Download Here

 

 

Spoken English Short And Easy

Published by:

စာအုပ္​ အမည္​ – အဂၤလိပ္​လို လိုရင္​းတို႐ွင္​း ​ေျပာၾကမယ္​

စာေ​ရးဆရာ အမည္​ – Saya Harry Khoo

အမ်ဳိးအစား – ဘာသာစကား

File Size – 14.91MB

 

ေပးပို႔သူ – Lin Kyal Pyar