မစိုေသာမိုး မေအးေသာေဆာင္း မေႏြးေသာေႏြ (မမသဒၵါေမာင္)

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – မစိုေသာမိုး မေအးေသာေဆာင္း မေႏြးေသာေႏြ
ေရးသားသူ – မမသဒၵါေမာင္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ဗ်ိဳင္းျဖဴသခင္ မာယာရွင္ (တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဗ်ိဳင္းျဖဴသခင္ မာယာရွင္
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္
အမ်ိဳးအစား – သိုင္း

လူစြန္႔စားၾကီးကပၸတိန္ေစာနားမူး (ေသာင္းေဝဦး)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – လူစြန္႔စားၾကီးကပၸတိန္ေစာနားမူး
ေရးသားသူ – ေသာင္းေဝဦး
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ညနက္နက္မွာလထြက္ျခင္း (တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ညနက္နက္မွာလထြက္ျခင္း
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

တို႔ႏွစ္ေယာက္ရင္ခုန္ရေသာေန႔ (ရွင္မီထယ္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – တို႔ႏွစ္ေယာက္ရင္ခုန္ရေသာေန႔
ေရးသားသူ – ရွင္မီထယ္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ဘဝမုန္တိုင္း ႏွင္းမုန္တိုင္း (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဘဝမုန္တိုင္း ႏွင္းမုန္တိုင္း
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္