ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒ

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒ

ေရးသားသူ – ဦးေအးေမာင္

အမ်ိဳးအစား – ဘာသာေရး၊ အေတြးအေခၚ၊ ဗဟုသုတ –

File Size – 67.6 MB –

 

ေပးပို႔သူ – A.S. Paing

သင့္အတြက္ မနက္ျဖန္ (လေရာင္က်ဴးရင့္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – သင့္အတြက္ မနက္ျဖန္
ေရးသားသူ – လေရာင္က်ဴးရင့္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

မနက္ျဖန္စစ္တမ္း – ေမာင္လွမ်ိဳး (ခ်င္းေခ်ာင္းျခံ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – မနက္ျဖန္စစ္တမ္း
ေရးသားသူ – ေမာင္လွမ်ိဳး (ခ်င္းေခ်ာင္းျခံ)
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

သူမို႔…. အသည္းကိုခြဲရက္တယ္ (မမသဒၵါေမာင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – သူမို႔ အသည္းကိုခြဲရက္တယ္
ေရးသားသူ – မမသဒၵါေမာင္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ကၽြန္မကအဂၤလိပ္မွ မဟုတ္တာေမာင္ (အၾကည္ေတာ္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္မကအဂၤလိပ္မွ မဟုတ္တာေမာင္
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ေရစက္တို႔သည္လည္း…တစ္ခါတစ္ရံ မဆံုဆည္းသာ… (လမင္းမိုမို)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရစက္တို႔သည္လည္း…တစ္ခါတစ္ရံ မဆံုဆည္းသာ…
ေရးသားသူ – လမင္းမိုမို
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္