သိုင္းတံုပြင့္လ်ွံ ပေလြသံ (တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္)

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – သိုင္းတံုပြင့္လ်ွံ ပေလြသံ
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္
အမ်ိဳးအစား – သိုင္း

 

 

 

ေရႊအျမဴေတရုပ္စံုမဂၢဇင္း အမွတ္ ၂၉၆ ၊ ဇူလိုင္ ၊ ၂၀၁၄

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေရႊအျမဴေတရုပ္စံုမဂၢဇင္း အမွတ္ ၂၉၆ ၊ ဇူလိုင္ ၊ ၂၀၁၄
အမ်ိဳးအစား – မဂၢဇင္း

လူမွုကြန္ယက္ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ား (ပုည ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ.အစည္း)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – လူမွုကြန္ယက္ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ား
ေရးသားသူ – ပုည ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ.အစည္း

လူမွုကြန္ယက္ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ား (ပုည ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ.အစည္း) Download Here

ပန္းမသိေသာ ေလညင္းမာယာ (လေရာင္က်ဴးရင့္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ပန္းမသိေသာ ေလညင္းမာယာ
ေရးသားသူ – လေရာင္က်ဴးရင့္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

သိုင္းတံုပြင့္လ်ွံ ပေလြသံ (တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္) – စာစဥ္ ၁ မွ ၃ ထိ

Published by:

စာအုပ္အမည္ – သိုင္းတံုပြင့္လ်ွံ ပေလြသံ
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ေနလင္းေအာင္
အမ်ိဳးအစား – သိုင္း