စကားေျပာေသာကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ား – ေက်ာ္ေဇယ်ာ(ပုသိမ္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – စကားေျပာေသာကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ား
ေရးသားသူ – ေက်ာ္ေဇယ်ာ(ပုသိမ္)
အမ်ိဳးအစား – ဗဟုသုတ ၊ က်န္းမာေရး

ျမန္မာျပည္စစ္ေျမျပင္ (တကၠသိုလ္နႏၵမိတ္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာျပည္စစ္ေျမျပင္
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္နႏၵမိတ္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္

ရပ္ကြက္ထဲမွအလြဲမ်ား – ကိုေရႊထူး(ျပည္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ရပ္ကြက္ထဲမွအလြဲမ်ား
ေရးသားသူ – ကိုေရႊထူး(ျပည္)
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း ၊ ရုပ္ျပ

ကၽြန္မကမၻာျပိဳေသာအခါ.. (လမင္းမိုမို)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္မကမၻာျပိဳေသာအခါ..
ေရးသားသူ – လမင္းမိုမို
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

အရွင္လတ္လတ္ေျမမ်ိဳခံရသူမ်ား (ေမာင္ခိုင္ခန္.)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – အရွင္လတ္လတ္ေျမမ်ိဳခံရသူမ်ား
ေရးသားသူ – ေမာင္ခိုင္ခန္.
အမ်ိဳးအစား – ဗဟုသုတ

ေမွာင္မိုက္ေသာေန.ရက္မ်ား (လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေမွာင္မိုက္ေသာေန.ရက္မ်ား
ေရးသားသူ – လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္