ျမန္မာျပည္၏ ဟယ္လင္ – ဦးျမင့္ေဆြ(ျဖဴး)

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာျပည္၏ ဟယ္လင္
ေရးသားသူ – ဦးျမင့္ေဆြ(ျဖဴး)
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

အိုင္အိုနန္းထိုက္ႏွင့္ ပတၱျမားက်ီးညိဳ (သူရိန္ေဆြ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – အိုင္အိုနန္းထိုက္ႏွင့္ ပတၱျမားက်ီးညိဳ
ေရးသားသူ – သူရိန္ေဆြ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

လဲႏိုင္ေပါင္ (ကာတြန္းေအာင္ေဇယ်)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – လဲႏိုင္ေပါင္
ေရးသားသူ – ကာတြန္းေအာင္ေဇယ်
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း ၊ ရုပ္ျပ

ေႏွာင္ၾကိဳးတစ္မ်ွင္ သံေယာဇဥ္ (၀ဏၰေအာင္) – ႏွစ္အုပ္တြဲ

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေႏွာင္ၾကိဳးတစ္မ်ွင္ သံေယာဇဥ္
ေရးသားသူ – ၀ဏၰေအာင္
အမ်ိဳးအစား – သိုင္း