ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ

Published by:

Plz Like and Share This Post

စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ
အမ်ိဳးအစား – ဥပေဒ

Credit – Pyithu Hluttaw – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ
အမ်ိဳးအစား – ဥပေဒ

Credit – Pyithu Hluttaw – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ပန္းတို႔ေဝေသာ ေတာင္တန္းမ်ား – မဟူရာ(လိြဳင္ေကာ္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ပန္းတို႔ေဝေသာ ေတာင္တန္းမ်ား
ေရးသားသူ – မဟူရာ(လြိဳင္ေကာ္)
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ေဆာင္းေခၚမယ့္ေတးသံ (လေရာင္က်ဴးရင့္)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေဆာင္းေခၚမယ့္ေတးသံ
ေရးသားသူ – လေရာင္က်ဴးရင့္
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္မိုးေပၚမွာၾကယ္တစ္လံုး (မင္းသိခၤ)

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္မိုးေပၚမွာၾကယ္တစ္လံုး
ေရးသားသူ – မင္းသိခၤ
အမ်ိဳးအစား – ဝတၱဳရွည္

ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ) ရဟန္းဘဝစြန္႔လႊတ္ျခင္း အေမးအေျဖႏွင့္ အရည္ေပ်ာ္သံခဲ

Published by:

စာအုပ္အမည္ – ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ) ရဟန္းဘဝစြန္႔လႊတ္ျခင္း အေမးအေျဖႏွင့္ အရည္ေပ်ာ္သံခဲ
ေရးသားသူ – ညီေမတၱာ စုစည္းတင္ျပသည္။

ေပးပို႔သူ – Thura Thaw Thaw